Tilan eläimet ovat emolehmiä. Lehmät poikivat ensimmäisen kerran kaksivuotiaana, jonka jälkeen ne poikivat uudelleen noin vuoden välein. Emolehmä imettää ja hoitaa vasikkaansa puolivuotiaaksi, jolloin ne vieroitetaan. Kaikki emot ovat kevätpoikivia, jotta työ olisi mahdollisimman yhtenäistä ruokinnan, tuotosvaiheen ja eläinten hoidon suhteen. Kiireisimmät poikimakuukaudet ovat huhti- ja toukokuu. Poikimisia valvotaan ympäri vuorokauden ja emo-vasikka-paria pidetään aluksi poikimakarsinassa ja pienryhmissä, jotta varmistutaan kaiken olevan kunnossa.

Tänä keväänä poikii 190 emoa. Keväällä 2024 olisi tarkoitus päästä täyteen tuotantoon 240 emolla. Eläimistä puolet on puhdasrotuisia Simmentaleja ja puolet risteytyksiä. Lehmä kantaa vasikkaansa yhdeksän kuukautta ja kaksi viikkoa, emot tiineytetään kesällä. Kiimat seurataan tarkoin 5 viikon ajan ja mahdollisimman moni emo siemennetään tuona aikana. Sen jälkeen joka ryhmään laitetaan sonnit astumaan loput emot. Parhaat eläimet siemennetään uudistuskäyttöön puhdasrotuisella Simmentalilla ja vähintään 50% eläimistä siemennetään y-seksatulla, eli sonnilajitellulla siemenellä. Suurin osa vasikoista lähtee loka-joulukuulla puolen vuoden ikäisenä Atrian välityksessä jatkokasvatukseen. Parhaat puhdasrotuiset sonnivasikat kasvatetaan itse ja niitä myydään keväisin 1-vuotiaana siitossonneiksi muille tiloille ja muutama jätetään myös omaan astutuskäyttöön. Parhaat lehmävasikat jätetään myös tilalle kasvamaan uudistuseläimiksi.

Vasikka juo maitoa emolehmästä.
Emolehmiä ei lypsetä lainkaan, vaan vasikka juo kaiken emonsa tuottaman maidon. Kuvassa ternimaitoaan juomassa Uusi-Mattilan Narsissi emoltaan Udventilta.
Emot käyvät syömässä nurmirehua erilliseltä ruokintapöydältä. Tässä herkutellaan jouluaamuna 2022.